هشدار درباره حملات نژادی به سیاه پوستان در لیبی

سازمان مهاجرت بین المللی اعلام کرده است که روزانه صدها سیاه پوست از بیم اقدامات تلافی جویانه مخالفان سرهنگ قذافی، از لیبی فرار می کنند.

به گفته این سازمان، دست کم ۳۰۰ نفر از این افراد هر روز از مرز عبور می کنند و وارد نیجر می شوند.

این نهاد می گوید از زمانی که شورای ملی انتقالی اداره امور را در دست گرفته، این مشکل افزایش یافته است.

حکومت قذافی از شبه نظامیان سیاه پوست شهروند سایر کشورهای آفریقایی، علیه مخالفان استفاده کرده بود.