وزیران دارایی گروه ۷ مشکلات اقتصاد جهانی را بررسی می‌کنند

وزیران دارایی گروه ۷ به منظور بررسی نحوه احیای رشد اقتصاد جهانی و مقابله با بحران بازارهای مالی روز جمعه در شهر مارسی فرانسه تشکیل جلسه می دهند.

در این جلسه طرح باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، برای ایجاد اشتغال از طریق افزایش هزینه های دولتی و درخواست وزیر خزانه داری آن کشور از اروپاییان برای تلاش بیشتر به منظور پایان دادن به وضعیت کنونی مطرح می شود.

سازمان دهندگان این اجلاس گفته اند که در پایان مذکرات، بیانیه ای صادر نمی شود تا به این ترتیب، شرکت کنندگان در محیطی آزادتر به گفتگو بپردازند.