دولت سوریه: یازده نظامی توسط مخالفان مسلح کشته شدند

خبرگزاری دولتی سوریه به نقل از مقامات این کشور گفته است که مراسم تدفین یازده نظامی از جمله یک سرهنگ ارتش این کشور که توسط گروههای مسلح مخالف حکومت کشته شده بودن روز جمعه در شهرهای مختلف برگزار می شود.

این خبر در حالی انتشار می یابد که در ادامه یک هفته تظاهرات اعتراضی و واکنش ارتش سوریه که به کشته شدن بیست و نه غیرنظامی منجر شد، معترضان در شهرهای مختلف این کشور برای تظاهرات روز جمعه آماده می شوند.

مقامات دولتی سوریه معترضان را عوامل بیگانه خوانده و از کشته شدن نیروهای دولتی به دست آنان خبر داده اند اما مخالفان گفته اند که برخی از نظامیان به خاطر خودداری از کشتن تظاهرکنندگان توسط ماموران دولتی به قتل رسیده اند.

در حالیکه برخی معترضان خواستار مقابله مسلحانه با ماموران دولتی شده اند، گروه های مخالف توسل به چنین روشی را رد کرده و پیروزی را در گرو ادامه اعتراضات مسالمت آمیز دانسته اند.