هزاران نفر در 'رژه پیروزی' در شرق طرابلس شرکت کردند

هزاران نفر با شرکت در یک راهپیمایی در شرق طرابلس، پایتخت لیبی یاد کسانی را که در بیست و پنجم فوریه، در جریان نخستین روزهای آغاز اعتراضات به حکومت معمر قذافی کشته شدند، گرامی داشتند.

یکی از خبرنگاران بی بی سی که از نزدیک شاهد این صحنه بوده است می گوید این راهپیمایی که در آن هزاران نفر از همه سنین سوار بر صدها اتومبیل خود را به پایتخت لیبی رساندند، در عمل تبدیل به نوعی "رژه پیروزی" شد.

درخواست مقام های لیبی مبنی بر خودداری از شلیک گلوله به نشانه شادمانی، به هیچ وجه مورد توجه حاضرین در این رژه قرار نگرفت.

در تحولی دیگر، سازمان ملل متحد اعلام کرده است که نود درصد از مردم طرابلس اکنون از آب آشامیدنی لوله کشی برخوردارند.

شورای ملی انتقالی لیبی چند روز پیش کنترل شبکه لوله کشی که آب آشامیدنی بیشتر نقاط طرابلس را تامین می کند در دست گرفت.