رئیس سازمان بازرسی: افزایش یارانه نقدی غیر کارشناسی است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور می گوید که سخن گفتن از افزایش پرداخت یارانه ها، غیر کارشناسی، ناصحیح و بدون پشتوانه مالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پورمحمدی روز جمعه ۱۸ شهریور در اتاق بازرگانی سمنان گفت: "ما اعلام می کنیم حتی مبلغی که امروز به عنوان یارانه ها پرداخت می شود، منابع کافی نداشته و پرداخت ها خارج از مقیاس و معیار قانونی است."

این در حالیست که رئیس جمهوری ایران پیش از این گفته بود که تاکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل یارانه ها در میان مردم توزیع شده و این میزان می تواند تا سه برابر افزایش یابد.

سخنان آقای احمدی نژاد در حالی مطرح شد که بالا بودن سهم یارانه های نقدی در مقایسه با درآمد ناشی از حذف یارانه ها، مجلس را وادار کرد که کل سهم دولت و بخشی از سهم تولید را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد وگرنه دولت مجبور می شد از میزان پرداخت یارانه نقدی بکاهد.

منبع پولی که دولت به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده نیز مشخص نیست اما گزارش ها نشان می دهد که دولت در شروع برنامه حذف یارانه ها مقادیری پول از بانک مرکزی قرض گرفته و مقادیری نیز از منابع دیگر (نظیر فروش فولاد هرمزگان به قیمت ۸۵۵ میلیارد تومان) به این کار اختصاص داده است با این امید که پس از حذف یارانه ها، بدهی خود را به آنها بازپرداخت کند.

دولت اکنون ماهانه به هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی پرداخت می کند.