برقراری مجدد جریان برق در نواحی غربی آمریکا و مکزیک

حدود ۴۸ ساعت پس از وقوع حادثه قطع برق در نواحی غربی آمریکا و مکزیک، مقامات مسوول موفق شده اند که جریان برق را در ایالت آریزونا و اکثر نواحی تحت تاثیر قرار گرفته در کالیفرنیا برقرار کنند.

حادثه روز پنجشنبه زندگی میلیون ها نفر را مختل کرد و بخش هایی از مکزیک را نیز در برگرفت.

گزارش ها حاکیست که فقط در شهر سن دیگوی کالیفرنیا و نواحی اطراف آن، حدود یک و نیم میلیون نفر در خاموشی بسر بردند.

این خاموشی ابتدا در آریزونا رخ داد و سپس به غرب آمریکا و مکزیک سرایت کرد.

مقامات می گویند که خاموش شدن یک خط انتقال برق ولتاژ بالا عامل اصلی بروز این حادثه بوده است.

تحقیقات درباره چگونگی وقوع این حادثه آغاز شده است.