درخواست برای اجازه تظاهرات به معترضان وضعیت دریاچه ارومیه

سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت ایران خواسته است که اجازه دهد تظاهراتی آرام در اعتراض به سیاست های دولت در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار شود.

این سازمان از دولت ایران خواست کسانی را که در ناآرامی های اخیر دستگیر شده اند فوراً آزاد کند.

به گفته سازمان دیدبان حقوق، با توجه به گفته شاهدان و خانواده بازداشت شده ها، چند صد نفر در دو هفته اخیر بازداشت شده اند.