سفیر اسرائیل، مصر را ترک کرد

پس از آن که معترضان مصری با حمله به ساختمان سفارت اسرائیل در قاهره، وارد این ساختمان شدند، دولت مصر وضعیت هشدار اعلام کرده و اسحاق لوانون، سفیر اسرائیل در قاهره، مصر را ترک کرده است.

گزارش ها از وقوع تیراندازی و مجروح شدن تعداد زیادی از افراد حکایت دارد.

نیروهای امنیتی برای متفرق کردن صدها نفری که یک دیوار سفارت حفاظتی سفارت را تخریب کردند، به استفاده از گاز اشک آور متوسل شدند.