مخالفان قذافی وارد شهر بنی ولید شدند

مخالفان سرهنگ قذافی می گویند وارد شهر بنی ولید شده اند. بنی ولید یکی از چهار شهری است که هنوز تحت کنترل طرفداران رهبر فراری لیبی است.

یکی از خبرنگاران بی بی سی که بیرون شهر بنی ولید است، می گوید نیروهای مخالف قذافی با مقاومت شدید مواجه شدند اما توانستند وارد دروازه اصلی شهر شوند و یک منطقه کوچک را پاکسازی کنند.

در خیابان ها جنگ در جریان است و گفته می شود ممکن است چندین روز طول بکشد تا امنیت در منطقه برقرار شود.

نبرد برای تصرف شهر از نیمه شب و پس از آنکه افراد وفادار به معمر قذافی مواضع طرف مقابل را گلوله باران کردند، آغاز شد.