طرح احداث باغ شهرها متوقف شد

محمدرضا شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن با اشاره به توقف طرح احداث باغ شهرها گفته است ایجاد باغ شهرها که از سوی دولت به بنیاد مسکن واگذار شده بود "به دلیل برخی ابهامات" از سوی مجلس متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن گفت: "چنانچه از طرح ایجاد باغ شهرها رفع مغایرت و مصوبه جدید برای آن صادر شود، در آن چارچوب ما کار انجام خواهیم داد."

آقای شاملو همچنین با اشاره به اندازه قطعات زمین در باغ شهرها اضافه کرد که "در این باغ شهرها چیزی به نام ۱۰۰۰ متر نداشتیم. قرار بود باغستان‌های هر منطقه متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی خود طراحی شود و طرح مشخص می‌کند که قطعات به چه اندازه‌ای باشد."