عبدالفتاح سلطانی بازداشت شد

عبدالفتاح سلطانی، وکیل ایرانی، امروز شنبه ۱۹ شهریورماه بازداشت شد.

معصومه دهقان، همسر آقای سلطانی با اعلام خبر بازداشت او به بی بی سی فارسی گفت: "امروز ساعت یک و نیم بعد از ظهر آقای سلطانی به همراه چهار نفر وارد خانه شدند و در داخل اتاق او هر چه سی دی و کاغذ و مدارک بود برداشتند؛ وقتی هم اعتراض کردیم اینها مدارک بچه‌‎ها است، گوش ندادند و حتی لپ تاپ فرزندانم را هم با خود بردند".

خانم دهقان با اشاره به اینکه این افراد چندین ساعت در منزل او بودند گفت: "مأموران حدود ساعت چهار منزل را به همراه آقای سلطانی ترک کردند و نمی دانم همسرم را به کجا برده اند. ولی گفتند که برای پی گیری پس گرفتن وسیله ها به دادسرا مراجعه کنیم."