اعتصاب کارگران مترو اهواز همچنان ادامه دارد

در پی ادامه اعتصاب کارگران مترو اهواز عباس هلاکویی، مدیر عامل سازمان قطار شهری اهواز گفت منطقی نیست که پروژه‌ای بزرگ مانند قطار شهری اهواز به دلیل اینکه کارگران حقوق دریافت نکرده‌اند به حال خود رها شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای هلاکویی گفته است که: "اعتباری که برای اجرای پروژه در اختیار پیمانکار قرار گرفته، صرف موارد و هزینه‌هایی شده که اولویت نداشته است. اگر پیمانکار از کارفرما طلب داشته باشد این طلب باید پرداخت شود ولی اگر پیمانکار به شرکت و سازمان‌های دیگر بدهکار است، دلیلی ندارد این بدهی از سوی کارفرما پرداخت شود."

مدیر عامل سازمان قطار شهری اهواز با اشاره به اینکه چندین بار برای بررسی وضعیت به محل اجرای پروژه مراجعه شده است، گفت: "کارگری که در حال اعتصاب است در محل مشاهده نمی‌شود. اعتقاد بر این است که پیمانکار، کارگرها را مرخص کرده تا با اعمال فشار پول بیشتری دریافت کند."