گرافیتی ضد اسلامی بر مسجدی در کرانه باختری

گروهی از یهودیان تندرو شعارهای ضد اسلامی را بر روی مسجدی در بیر زیت، در کرانه باختری تحت اشغال اسرائیل اسپری کرده‌اند.

این آخرین حمله از یک رشته حملات یهودیان تندرو به مساجد در کرانه باختری است.

رسانه‌های فلسطینی گزارش داده‌اند که این یهودیان به شهر بیر زیت وارد شده و بر روی دیوارهای دانشگاه نیز شعارنویسی کرده اند. دانشجویان فلسطینی اکنون می گویند که برای محافظت از ساختمان های دانشگاه شب‌ها در آن محوطه چادر خواهند زد.

دولت ایالات متحده آمریکا با ابراز اینکه اینگونه اقدامات تحریک آمیزند، حملات اخیر را محکوم کرده است.