توریست خارجی دیگر به اصفهان نمی رود

علی اصغر رضایت، رئیس جامعه هتلداران استان اصفهان گفت: "میزان درصد اقامت گردشگران خارجی در نیمه اول امسال نزدیک به صفر بوده است."

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رضایت گفت که "میزان درصد اشغال هتلداران اصفهان از نظر پذیرش گردشگر خارجی نسبت به سالهای قبل بسیار کاهش یافته است."

پیشتر حامد دهقانان، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی از رشد ۳۰۰ درصدی ورود گردشگر خارجی به ایران خبر داده بود.

آقای رضایت در واکنش به این اظهارات گفت: "پاسخی ندارم. اما باید واقعیت را بیان کرد."