دولت اقلیم کردستان صادرات نفت را متوقف کرد

عبدالکریم لعیبی، وزیر نفت عراق اعلام کرد دولت اقلیم کردستان عراق، صادرات نفت را متوقف کرده است.

به گفته آقای لعیبی این کار صدمه بزرگی به اقتصاد عراق می زند و دولت اقلیم کردستان دلیلی برای این تصمیم ارائه نداده است.

این عمل در پی اختلاف‌های به وجود آمده به دنبال تصویب پیش نویس قانون نفت و گاز صورت گرفت.

احزاب کردستان می‌گویند این قانون در جهت تحکیم نفوذ و حضور قدرت دولت مرکزی عراق از طریق توزیع درآمدها با هزینه کردن از منافع منطقه آنهاست.