واردات چین به بالاترین حد خود رسید

با وجود نگرانی هایی که درباره رکود اقتصاد جهانی وجود دارد، آمار منتشر شده در چین نشان مید هد که روند مصرف در این کشور بالا رفته بطوریکه واردات کالا به رکورد بیسابقه ای رسیده است.

واردات کالا در ماه اوت در مقایسه با سال گذشته با ۳۰ درصد افزایش به رقم ۱۵۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید.

آمار ارائه شده توسط دولت همچنین نشان می دهد که صادرات کالا از این کشور در اوت گذشته ۲۴ درصد رشد داشت و ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود.

مازاد تجاری چین در ماه پیش از آن ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود.

رشد یک طبقه متوسط مرفه در چین موجب افزایش مصرف در این کشور شده است.