احمدی نژاد: ۱۱سپتامبر طرحی برای حمله به کشورهای اسلامی بود

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در سخنانی حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ را یک بازی پیچیده برای حمله به کشورهای اسلامی عراق و افغانستان دانست.

آقای احمدی نژاد که یکشنبه در اجلاس عمومی مجمع جهانی اهل بیت در تهران سخنرانی می کرد گفت این حملات "یک بازی طراحی شده پیچیده برای به دست آوردن بهانه با هدف حمله به کشورهای اسلامی افغانستان و عراق بود که در نتیجه آن بیش از یک میلیون انسان بی‌گناه کشته و زخمی شدند."

آقای احمدی نژاد پیش تر نیز درباره روایت آمریکا از حوادث یازدهم سپتامبر ابراز تردید کرده بود و آن را بهانه ای برای حمله کشورهای خاورمیانه دانسته بود.