مراسم اتصال نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه سراسری برق

در مراسمی در ر روز دوشنبه، ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر)، نیروگاه اتمی بوشهر با ۴۰ درصد توان تولید به شبکه سراسری برق ایران وصل می شود.

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، در این مراسم رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، وزیر انرژی روسیه و رئیس شرکت روس اتم، مجری طرح ساخت این نیروگاه شرکت خواهند داشت

براساس این گزارش، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیش بینی کرده است که نیروگاه اتمی بوشهر تا اواخر آبان یا آذر ماه سال جاری به قدرت اسمی خود که هزار مگاوات برق است دست می یابد و در آن زمان، بهره برداری رسمی از نیروگاه آغاز می شود.