معاون رئیس جمهوری ایران: مشکل دریاچه ارومیه حل می شود

محمد جواد محمدی زاده، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، از برخی هشدارها در مورد عواقب خشک شدن دریاچه ارومیه از جمله پخش نمک در منطقه و خودداری دولت از اختصاص بودجه برای حل مشکلات این دریاچه ابراز تعجب کرده است.

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقای محمدی زاده گفته است که مشکل دریاچه ارومیه طی یک برنامه پنج ساله با اختصاص اعتباری به مبلغ ۱۳۵۰ میلیارد تومان حل خواهد شد.

وی در عوض نسبت به وضعیت دریاچه هامون در شرق ایران هشدار داده و گفته است که به علت آورد کم آب رودخانه هیرمند از افغانستان، دریاچه هامون با یک فاجعه زیست محیطی مواجه است.

در خبری دیگر در همین زمینه، معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی به رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفته است که مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص داده شده و هشدار داده است که خشک شدن این دریاچه باعث جابجایی نمک و تهدید کشاورزی منطقه می شود.