تدابیر دولت اندونزی برای جلوگیری از درگیری مسلمانان و مسیحیان

دولت اندونزی دویست مامور انتظامی اضافی را به شهر آمبون در شرق این کشور اعزام کرده است تا از بروز مجدد درگیری بین مسلمانان و مسیحیان ساکن این شهر جلوگیری کنند.

این درگیری روز یکشبنه و در جریان تشییع جنازه یک راننده تاکسی مسلمان آغاز شد و تا کنون پنج کشته و هشتاد زخمی برجای گذاشته است.

منابع پلیس این شهر گفته اند که این راننده تاکسی در حادثه رانندگی جان خود را از دست داد اما شایعاتی در شهر منتشر شده بود حاکی از اینکه مسیحیان مسئول قتل او بوده اند.