باید با سیستم کالابرگ خداحافظی کنیم

مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سیستم کالابرگی (کوپن) برای زمان خاصی طراحی شده و موقت بود، اعلام کرد: "به طور کلی با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باید با سیستم کالابرگی خداحافظی کنیم."

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای غضنفری گفت:"در حال حاضر به نظر می‌رسد با هدفمند شدن یارانه‌ها و دریافت مستقیم یارانه از جانب مردم، توجیه کافی برای استفاده از کالابرگ نیست و سیستم هدفمند شدن یارانه‌ها جایگزین تمام یارانه‌های قبلی شده است."

وزیر معدن، صنعت و تجارت اضافه کرد: "سیستم توزیع کالابرگ یک ابزار برای تنظیم بازار است و اگر یک روزی دولت علاقه‌مند باشد تا نرخ برخی از کالاها را کنترل کند، می‌تواند از طریق کالا برگ این کار را انجام دهد."