حمله نیروهای قذافی به پالایشگاه نفت

گزارش‌ها از لیبی حاکی است نیروهای طرفدار قذافی به یک پالایشگاه نفت حمله کرده و ۱۵ نفر از نگهبانان را کشتند.

این پالایشگاه در ۲۰ کیلومتری شهر راس لانوف قرار دارد و در آن زمان به نظر نمی‌رسید این پالایشگاه فعال باشد.

یکی از کارگران زخمی این پالایشگاه گفته یک گروه از طرفداران سرهنگ قذافی از شهر سرت در حمله غافل‌گیرانه به این پالایشگاه حمله کردند.

این پالایشگاه توسط شورای ملی انتقالی لیبی کنترل می‌شود.