سی دو نفر از حلقه نزدیکان سرهنگ قذافی وارد نیجر شدند

نخست وزیر نیجر گفته است که از دوم سپتامبر تا کنون سی دو نفر از حلقه نزدیکان به سرهنگ قذافی به این کشور وارد شده اند.

بر اساس گزارش‌ها روز گذشته ساعدی قذافی، یکی از فرزندان معمر قذافی، رهبر فراری لیبی وارد نیجر شد.