ممنوعیت پخش 'مثلث‌های عشقی و مردان نیمه‌‎برهنه' در تلویزیون ایران

براساس بخشنامه جدید معاون سیما "طرح و تصویر مثلث‌های عشقی ومردان نیمه برهنه" در سیمای جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، براساس این بخشنامه طرح ترکیب‌های "عشق هوس آلود و مثلث‌های عشقی مگر به منظور بیان تقبیح آن و در حداقل ممکن، ممنوع است."

در همین حال نمایش "مردان نیمه برهنه در تولیدات داخلی و خارجی نیز ممنوع است."

در ادامه این بخشنامه باید از "اختلاط بی مورد" زن و مرد در تولیدات تلویزیونی در صحنه‌هایی نظیر عروسی، میهمانی خانوادگی، فضاهای کاری و همچنین جشن‌ها اکیدا خودداری شود.