حداقل ۲۲ زائر شیعه در عراق کشته شدند

مقام های عراقی از کشته شدن حداقل ۲۲ زائر شیعه در غرب این کشور خبر داده اند.

به گفته این مقام ها، قربانیان دوشنبه بعدازظهر با اتوبوس راهی سوریه بودند، که به وسیله افراد مسلح در یک منطقه بیابانی متوقف و کشته شدند.

حمله به زائران شیعه در عراق در ماه های گذشته صدها قربانی بر جا گذاشته است.

میزان خشونت در عراق نسبت به سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ کاهش یافته است ولی تندروها به طور روزانه حملاتی را انجام می دهند.