محاکمه 'دو جاسوس اسرائیل' در ایران

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از محاکمه "دو جاسوس سرویس اطلاعاتی اسرائیل" در روز شنبه، نوزدهم شهریور خبر داده است.

خبرگزاری مهر به نقل از آقای جعفری دولت آبادی اتهام این افراد را تحصیل مال نامشروع، جاسوسی به نفع اسرائیل و فیلمبرداری از اماکن غیر مجاز عنوان کرد.

عباس جعفری دولت آبادی گفت حکم این دو نفر به زودی اعلام خواهد شد.

به گفته آقای جعفری دولت آبادی، این دو فرد در سال ۱۳۸۸ دستگیر شده بودند که به اتهام محاربه پرونده آنها به دادگاه رفت و چون نقصی در تحقیقات بود دوباره پرونده به دادگاه بدوی ارجاع شد.