ارتش نیجریه کنترل امنیت در جوس را در دست گرفت

گودلاک جاناتان، رئیس جمهوری نیجریه به ارتش این کشور دستور داد مانع از خشونت های مذهبی و قومی در شهر جوس، در مرکز این کشور شود.

در پی انفجار دو بمب در جوس، آقای جاناتان از ارتش خواست همه تدابیر لازم را برای توقف خشونت ها به کار بندد.

در دو هفته گذشته، درگیری میان بومیان مسیحی در این شهر و مهاجران مسلمان صد کشته بر جا گذاشته است.

جوس در سال های ۲۰۰۱، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ شاهد درگیری های خونین بین پیروان این دو دین بوده است.

در دو سال گذشته بیشتر از هزار نفر در این درگیری ها کشته شده اند.