دو ماهواره سیستم موقعیت یاب اروپایی آماده پرتاب

دو ماهواره اول سیستم موقعیت یاب اروپا به نام گالیله آماده پرتاب هستند.

دو بازبینی مهم تکنیکی به روی این ماهواره ها در روزهای پایان هفته انجام شد که راه را برای پرتاب آنها به مدار زمین توسط راکت روسی سویوز در روز ۲۰ اکتبر هموار کرد.

یکی از ماهواره ها اکنون به مجتمع پرتاب در گویان فرانسه منتقل شده و دومین ماهواره این هفته منتقل خواهد شد.

کمیسیون اروپایی درحال صرف میلیاردها یورو برای ایجاد نمونه اروپایی سیستم موقعیت یاب جهانی (جی پی اس) است. تنها سیستم موقعیت یاب کنونی جهان متعلق به آمریکاست.

این کمیسیون انتظار دارد که گالیله بازدهی زیادی برای اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا داشته باشد، چرا که می تواند باعث ایجاد کسب و کار زیادی برای استفاده از این سیستم دقیق تعیین موقعیت روی زمین شود.