افت بازارهای بورس جهان

شاخص سهام در بازارهای بورس آمریکا در پی روندی مشابه در اروپا و آسیا در روز دوشنبه افت کرده است که ناشی از نگرانی در مورد عدم توانایی یونان در پرداخت بدهی هایش است.

همچنین یک رشته گزارش های خبری دایر بر این که آلمان ممکن است برای وضعیتی "قابل کنترل" که در آن یونان بدهی هایش را پرداخت نمی کند آماده باشد، باعث افت ارزش یورو شد.

مقام های آلمانی روز دوشنبه با این حرف که ثبات یونان و یورو "هدف مشترک" همه است، سعی کردند اعتماد ناظران را افزایش دهند.

سهام بانک ها بیشترین افت را شاهد بود به طوری که سهام "بی ان پی پاریباس" ۱۲ درصد سقوط کرد.