مرحله اصلی مانور نیروی هوایی ارتش در شمال‌غرب ایران آغاز شد

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، مرحله اصلی سومین رزمایش نیروی هوایی ارتش در شمال غرب کشور آغاز شده و در آن، جنگنده های اف ۴ و اف ۵، میگ ۲۹ و سوخوی ۳۴ به اجرای تاکتیک های هوایی و حمله به هدف های از پیش تعیین شده پرداخته اند.

به گفته سخنگوی این مانور، که با نام فداییان حریم ولایت اجرا می شود، در این رزمایش انواع هواپیماهای بمب افکن، تاکتیکی، رهگیری، ترابری مورد استفاده قرار می گیرند.

مانور نیروی هوایی ارتش از روز چهارشنبه گذشته در شمال غرب ایران آغاز شده است.