'عدم احیا پساب‌ها منجر به فاجعه انسانی می‌شود'

محمد جواد محمدی زاده، رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرد: "عدم امحای صحیح و انبار کردن لجن حاصل از تصفیه پساب‌ها منجر به فاجعه انسانی خواهد شد."

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) آقای محمدی زاده با اشاره به لزوم خشک و بدون رطوبت بودن لجن‌های امحا شده گفت: "پس از فرایند تصفیه نهایی آب این تصفیه خانه‌ها می توان از آنها برای رفع نیاز آب این واحدهای صنعتی استفاده کرد و آب مقطر مورد نیاز آزمایشگاه‌ها را تولید کرد. "

رئیس سازمان محیط زیست سرمایه‌گذاری در زمینه امحای پسماندها را ضرورت و اصل مهم در توسعه صنعتی دانست و اضافه کرد : "در صورت امحاء اصولی، سرمایه عظیمی بار دیگر به چرخه مصرف برمی‌گردد."