وضعیت بحرانی سیل در ایالت سند پاکستان

امداد رسانان در ایالت سند پاکستان می‌گویند در حال حاضر وضعیت سیل در این کشور به مراتب بدتر از تخریبی است که سیل در سال گذشته برجای گذاشته است.

بیش از پنج میلیون نفر تحت تاثیر این سیل قرار گرفته‌اند و انتظار می‌رود با افزایش بارندگی آمار افرادی که درگیر این سیل می‌شوند افزایش یابد.

این سیل به عنوان شدیدترین سیل قرن در ایالت سند توصیف شده است، که همچنان ادامه دارد.

جاده‌های اصلی شهر کراچی را آب فراگرفته و مدرسه، مغازه‌ها و کسب و کار در این شهر تعطیل شده است.

گزارش‌ها از مناطق روستایی ایالت سند حاکی است که بسیاری از خانواده‌ها بدون غذا و سرپناه درکنار جاده‌ها زندگی می‌کنند.