وزیر بهداشت ایران: بسیاری از بیماری‌های واگیردار وارداتی است

مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت ایران اعلام کرد: "بسیاری از بیماری‌های عفونی و واگیردار از مرزها وارد کشور می‌شود."

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم دستجردی گفت: "به منظور جلوگیری از ابتلا به بیماریهای واگیر، مرزها را به شدت کنترل می کنیم و در این راستا کمپ هایی در مرزها مستقر شده که وظیفه آنها بیماریابی و درمان در محل است."

وزیر بهداشت با اشاره به برخی از بیماری‌ها در کشورهای همسایه و انتقال این بیماران به ایران افزود: "کشور آذربایجان بیشترین مراجعه را در خصوص بیماری سل مقاوم به درمان داشته که در این زمینه ورود بیماران را بدون ویزا میسر کردیم. همچنین برای بیماران عراقی، بیمارستان های مرزی را راه اندازی کردیم و قرار است در آینده ای نزدیک گروه های پزشکی، در بعضی از شهرهای عراق بیمارستان هایی را افتتاح کنند."