حمله مردان مسلح به اتوبوس مدرسه در پیشاور

مردان مسلح در شهر پیشاور به یک اتوبوس مدرسه حمله کرده و پنج کودک و راننده این اتوبوس را کشتند.

این کودکان از مدرسه خصوصی در حال سفر به یکی از روستاهای اطراف بودند که مورد حمله قرار گرفتند.

پلیس در حال بررسی و تحقیق است که چرا این اتوبوس هدف حمله قرار گرفته است.

این حمله در منطقه متانی نزدیک به کمربند قبیله‌ای که طالبان در آن فعال است، روی داده است.