پسر قذافی 'در پایتخت نیجر است'

مقام های نیجر می گویند ساعی قذافی، یکی از پسران معمر قذافی رهبر فراری لیبی وارد نیامی، پایتخت این کشور شده است.

به گفته آنها ساعی قذافی آخر هفته گذشته از مرز لیبی به نیجر رفته و به او پناهندگی داده شده است.

وزارت خارجه آمریکا گفته است که او "در حصر خانگی" است، اما مقام های نیجر این خبر را تایید نکرده اند.

هنوز معلوم نیست سرهنگ قذافی خود در کجا پنهان شده است.

آقای قذافی گفته است ترجیح می دهد بمیرد و از لیبی خارج نشود.