حلقه محاصره حمله کنندگان به کابل تنگ‌تر شد

نیروهای بین المللی و افغان حلقه محاصره افراد حمله کننده به سفارت آمریکا، مقر ناتو و ساختمان های پلیس در کابل را تنگ تر کرده اند.

خبرنگاران بی بی سی در کابل می گویند صدای تیر هنوز در یک ساختمان چند طبقه که افراد مسلح پنهان شده اند شنیده می شود.

مقام های افغان می گویند حداقل چهار پلیس و دو غیرنظامی و نیز شش شبه نظامی طالبان کشته شده اند.

این حمله در حالی انجام می شود که آمریکا و سایر نظامیان خارجی برای خروج از افغانستان آماده می شوند.