انتقاد آمریکا از 'تبعیض های دینی' در ایران

وزارت خارجه آمریکا ایران، عربستان سعودی، چین، میانمار، کره شمالی، اریتره، سودان و ازبکستان را در فهرست کشورهایی که وضع آزادی های دینی در آنها " به ویژه نگران کننده" است نگهداشته است.

درگزارش آزادی های بین المللی دینی که مربوط به شش ماهه دوم سال ۲۰۱۰ است، وزارت خارجه آمریکا این هشت کشور را متهم کرده که همچون سالهای پیش به سرکوب و خشونت علیه گروه های مذهبی ادامه داده اند.

هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز سه شنبه هنگام انتشار این گزارش در واشنگتن گفت در برخی کشورها مردم اگر از دین حکومت پیروی نکنند تحت تبعیض و آزار و اذیت قرار می گیرند.

وی گفت در ایران، مسلمانان صوفی، مسیحیان اونجلیکال (تبشیری)، یهودیان، بهائیان و سنی و پیروان احمدیه همچنان توسط حکومت سرکوب می شوند.