مرد چینی با تبر چهار نفر را کشت

مقامات محلی در شهر گونگی، در مرکز چین، گفته اند که یک مرد مسلح به تبر در برابر کودکستانی در این شهر به مردم حمله کرد و چهار نفر را به قتل رساند.

این مرد، که گفته می شود به بیماری روانی مبتلاست، توسط ماموران پلیس بازداشت شده اما اقدامات خشونت آمیز در نزدیکی مراکز نگهداری از کودکان خردسال در چین امری بی سابقه نبوده است.

سال گذشته، دست کم شش مورد حمله با تبر در نزدیکی اینگونه مراکز روی داد که به گفته خبرنگار بی بی سی در چین، علت این اقدامات توجه ناکافی به بیماران روانی عنوان شده است.