بحران مالی یونان رتبه اعتباری دو بانک مهم فرانسوی را کاهش داد

موسسه رده بندی اعتباری مودی اعلام کرده که رتبه اعتباری بانک سوسیته ژنرال و بانک اعتبارات کشاورزی را، که از جمله بانک های بزرگ فرانسه هستند، کاهش داده است.

روز دوشنبه، سهام این دو بانک فرانسوی در بازارهای سهام به دلیل پیش بینی کاهش رتبه اعتباری آنها کاهش یافت زیرا سهامداران نگران میزان قابل توجه اوراق قرضه دولت یونان در مجموع دارایی های این دو بانک بوده اند.

خبرنگار بی بی سی در پاریس می گوید انتظار می رود که دولت فرانسه به منظور حمایت از این دو بانک وارد عمل شود و به همان نوع اقداماتی دست بزند که دولت های آمریکا و بریتانیا در جریان بحران مالی سه سال پیش به آنها متوسل شدند.