دانشجوی سیگاری ایرانی از تحصیل محروم شد

در پی اخطار وزیر بهداشت ایران و معاون دانشجویی و فرهنگی این وزارتخانه در مورد تنبیه انضباطی دانشجویان سیگاری رشته پزشکی، خبرگزاری مهر گزارش کرده است که یک دانشجوی پزشکی به دلیل سیگاری بودن از دو ترم تحصیلی ( به مدت دو نیم سال) محکوم شده است.

براساس این گزارش، تصمیم در این مورد در جلسه شورای مرکزی انضباطی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با حضور دانشجوی مورد نظر اتخاذ شد و دلیل آن "تعدد و تکرار تخلفات در استعمال دخانیات در خوابگاه" بوده است.

طبق شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان علوم پزشکی در ایران که به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده، استعمال دخانیات در دانشگاه و اماکن مرتبط مشمول بند رسیدگی به تخلفات اخلاقی است که تنبیهاتی برای آنها پیش بینی شده است.