واکنش سفیر اسرائیل به حمله معترضان مصری

سفیر اسرائیل در مصر به بی بی سی گفت که معتقد است حمله خشونت بار هفته گذشته به سفارتخانه کشورش در مصر ، معاهده صلح این دو کشور را به مخاطره نخواهد انداخت.

اسحاق لوانون همچنین گفت که باورش نمی کرد که اعتراضات ضد اسرائیلی در مصر به چنین نقطه ای برسد.

آقای لوانون گفت هر کشوری موظف است از ساختمان ها و کارمندان سفارتخانه های خارجی حفاظت کند. اما در عین حال تلاش نیروهای امنیتی مصر را برای رهایی شش نفر از نگهبانان گیر افتاده در داخل سفارت ستود.

سفیر اسرائیل در مصر همچنین گفت که به محض آنکه از امنیت خود و کارمندانش مطمئن شود به مصر بازخواهد گشت.