احمدی‌نژاد 'اسناد اشغال ایران' را به سازمان ملل می‌برد

علی شجاعی صایین، مدیر عامل موسسه خانه کتاب در ایران می گوید که رئیس جمهور این کشور کتاب "اسناد اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم" را به سازمان ملل می برد.

آقای شجاعی صایین روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت: "اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم، جنبه بین المللی دارد و علاوه بر جنبه های تاریخی که باید بررسی شود در این کتاب اسناد زیادی از اجحافی که متفقین در حق مردم ایران در زمان اشغال جنگ جهانی دوم کرده اند ارائه شده است."

به گفته آقای شجاعی صایین، آقای احمدی نژاد ترجمه این کتاب را به هیئت های سیاسی شرکت کننده در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هدیه خواهد کرد.

دو سال پیش بود که آقای احمدی نژاد، اعلام کرد که کشورش قصد دارد خسارت های جنگ جهانی دوم را که ناشی از اشغال ایران توسط نیروهای متفق است، پس از ۶۵ سال مطالبه کند.

ادعایی که به گفته حقوقدانان و کارشناسان روابط بین الملل تاکنون مورد مشابهی در جهان نداشته است.