چین: گفت و گو راه حل درست مناقشه اتمی ایران است

چنگ جینگیه، سفیر چین در آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهان افزایش تحرکات دیپلماتیک برای پایان دادن به مناقشه اتمی ایران شده است.

آقای چنگ در سخنانی در وین از راه حل پیشنهادی روسیه برای پیشبرد گام به گام گفت و گوهای اتمی ایران و گروه ۱+۵ استقبال کرد.

آقای چنگ که در نشست هیات حکام آژانس صحبت می کرد، کاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای را حق ایران دانست ولی تاکید کرد این کشور به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش سلاح های اتمی باید به تعهدات بین المللی خود پایبند باشد.

به گفته آقای چنگ، چین از ایران می خواهد به قطعنامه های شورای امنیت به طور کامل عمل کند و ابهام های موجود درباره برنامه اتمی خود از جمله جوانب نظامی آن را روشن کند.

او گفت در شرایط کنونی گفت و گو اقدام درست برای رسیدن به راه حل پایان مناقشه اتمی و تامین منافه همه طرف های درگیر است.