توزیع لپ تاپ رایگان در مدارس یک ایالت جنوبی در هند

ایالت تامیل نادو در جنوب هند از پنجشنبه توزیع هفت میلیون لپ تاپ رایگان را میان دانش آموزان شروع می کند.

همه دانش آموزان دبیرستان ها و دانشجویان کالج های دولتی لپ تاپ رایگان دریافت خواهند کرد.

دولت ایالتی در تامیل نادو امیدوار است این برنامه پنج ساله، این ایالت را به قطب فناوری دیجیتال در هند تبدیل کند.

منتقدان این برنامه آن را طرحی پرخرج می دانند و می گویند پول آن باید برای طرح های رفاه اجتماعی و زیربنایی هزینه شود.