صلیب سرخ: هر هفته گور جمعی تازه ای در لیبی کشف می شود

کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید هر هفته گورهای جمعی تازه ای در لیبی کشف می شوند.

این گروه مقام های لیبی را ترغیب کرده است از آنچه نبش قبرهای "فی البداهه" خواند جلوگیری کنند.

صلیب سرخ می گوید که دوازده گور جمعی در اطراف طرابلس و یکی در یک رشته کوه با بیش از 120 جسد تاکنون کشف شده است.

این سازمان گفت که تاریخ همه این گورها به مناقشه اخیر باز می گردد.

صلیب سرخ اخطار داده است که اجساد باید با دقت جابجا شوند تا امکان شناسایی آنها وجود داشته باشد و در حال اعزام دو کارشناس پزشکی قانونی به لیبی برای کمک به فرآیند شناسایی است.