دفتر احمدی نژاد 'اتهام ارتباط با اختلاس بانکی' را رد کرد

مرکز ارتباطات دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، انتشار نامه اسفندیار رحیم مشایی، رئیس این دفتر، در حمایت از فعالیت اقتصادی متهم اصلی پرونده اختلاس بانکی به عنوان دلیل ارتباط آقای مشایی با این ماجرا را به شدت رد کرده و سایت های مخالف دولت را به دروغگویی متهم ساخته است.

در اطلاعیه این دفتر که خبرگزاری ایرنا آن را منتشر کرده، آمده است که سایت مشرق با انتشار نامه ای از دفتر ریاست جمهوری کوشید رئیس این دفتر را به ارتباط با اختلاس بانکی متهم کند و با "همدستی برخی روزنامه ها و سایت های زنجیره ای" وانمود کنند که "گویی سندی مخفی را کشف و افشا کرده اند."

این اطلاعیه می افزاید که نامه مورد نظر بدون طبقه بندی و به طور عادی نوشته شده و بین موضوع نامه و ماجرای اختلاس بانکی، "هیچ سنخیتی وجود ندارد."

اشاره این اطلاعیه به نامه آقای رحیم مشایی به وزیران دارایی و راه حاوی درخواست تسریع در روند واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان به گروه متعلق به متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است.