یکی از سران القاعده در پاکستان کشته شد

به گفته یک مقام ارشد آمریکا، ابو حفض الشهری، از سران القاعده در پاکستان کشته شده است.

این مقام آگاه گفت که آقای الشهری در منطقه قبیله‌ای وزیرستان رخ داده است. اما هنوز هیچ منبع مستقلی آن را تایید نکرده است.

آمریکا به طور معمول حملات مکرری را از طریق هواپیماهای بدون سرنشین علیه اهدافی در منطقه قبیله‌ای پاکستان که گمان می رود پیکارجویان در آن مخفی باشند، انجام می دهد.