برگزاری انتخابات عمومی در دانمارک

انتخابات عمومی در دانمارک در حالی برگزار شد که ناظران عمومی معتقدند که امکان دارد نتیجه این انتخابات به یک دهه حکومت راست میانه خاتمه دهد و اولین نخست وزیر زن این کشور انتخاب شود.

انتظار می رود هله تورینگ اشمیت، رهبر حزب سوسیال دموکرات دانمارک یک دولت ائتلافی را با ترکیب چند حزب کوچک چپ میانه تشکیل دهد.

گزارش ها حاکی از آن است که شکست دولت محافظه کار فعلی به دلیل تاثیر دیدگاه های پوپولیستی و ضد مهاجرت حزب مردم به رهبری لارس لوک راسموسن، نخست وزیر محافظه کار فعلی دانمارک باشد.