گشایش سرکنسولگری عراق در ارومیه

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، با تصویب هیات وزیران ایران، سر کنسولگری عراق در شهر ارومیه گشایش یافت.

هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه ایران و به استناد ماده واحده قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی با گشایش سرکنسولگری عراق در شهر ارومیه موافقت کرد.

سر کنسولگری ایران در شهر نجف اشرف بنا به درخواست طرف ایرانی و موافقت طرف عراقی در سال ۱۳۸۹ گشایش یافته و هم اکنون نیز سر کنسولگری های ایران در شهرهای اربیل و سلیمانیه عراق فعال هستند.