محمد ملکی ممنوع الخروج شد

به گزارش سایت جرس، از سایت های مخالفان دولت ایران، محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب و ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه دولت موقت، ممنوع الخروج شدند.

بر اساس این گزارش، حکم ممنوع الخروجی آقای ملکی در برگه ای با سربرگ قوه قضاییه و از طرف شعبه دوم دادیاری دادسرای تهران صادر شده است.

پیشتر محمد ملکی در تاریخ ۱۷ شهریور نامه ای را خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران منتشر کرد و در این نامه، گزارشی از فشارها و شکنجه هایی که در دوران های مختلف زندان در ۳۲ سال گذشته بر وی رفته بود، ارائه داد.

آقای ملکی در این نامه همچنین اعلام کرد که حاضر است با احمد شهید دیدار کند و درباره مشاهدات خود از زندان های ایران شهادت دهد.